neden-etut

  • Sürekli değişen gelişen eğitim öğretim teknikleri ve yöntemleri konusunda velilerimiz güçlük çekmekte,
  • Öğrenciler genellikle kalabalık ve seviye farkı olan sınıflarda istenilen düzeyde eğitim alamamakta,
  • Ders yoğunluğu nedeniyle konularla ilgili yeterli uygulama yapılamamakta ve benzer nedenlerle etüt merkezleri gibi kurumlara ihtiyaç duyulmaktadır.

AMACIMIZ:

ARTI Etüt Merkezi olarak en fazla on dört kişilik sınıf ortamı,çağdaş ve güncel eğitim sistemine uygun materyallerle eğitim, velilerle işbirliği içerisinde ARTI KAZANIM uygulamaları ile eğitim sunmak.

ARTI ETÜT MERKEZİ